සුළඟ විද්‍යුත් පුවත්පත ගැන

සකලවිද ලෝක වාසී ජනයාගේ සිත සුව පිණිසත්, යහපත් ගුණධර්ම වලින් පිරි අභිමානවත් ශ්‍රී ලාංකීය මතු පරපුරක් බිහි කිරීමත් අරමුණු ඇතිව සුළඟ පුවත් පත සෑම ඉරිදාවකම පල කරනු ලබයි. tube wells sri lanka

සුළඟ විද්‍යුත් පුවත්පත මගින් වේයන්ගොඩ, හල්ලලිය ශ්‍රී විජයාරාමය විහාරස්ථානය මුල් කරගෙන ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිදු කරන සමාජ සත්කාර රාශියක් සවිබල ගැන්වෙන වග සතුටින් දැනුම්දෙමු. tube wells sri lanka

  • ලේ දැන් දීමේ වැඩසටහන්
  • අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානයන්
  • සලාක සහනාධාර
  • හදිසි ආපදා අවස්ථා සහනාදාර
  • ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ප්‍රධානයන්
  • අධ්‍යාපන උපකරණ ප්‍රධානයන්
  • ඖෂධ හා උපකරන ප්‍රධානයන්
  • වෙනත් ආදාර හා ප්‍රධානයන්
වැඩි විස්තර

සුළඟ පුවත්පත ලබාගන්නේ කෙසේද?

1. ඔබට අවශ්‍ය කලාපය මුල් පිටුවෙන් හෝ Store පිටුවෙන් තෝරාගන්න.
2. Add to Cart ක්ලික් කර අවශ්‍ය කලාපය Shopping Cart එකට දමා ගන්න.
3. Proceed to Checkout ක්ලික් කර ඇනවුම් කරන්න.
4. ඔබට සුළඟ වෙබ් අඩවි ගිණුමක් ඇත්නම් ඇනවුම් කිරීමට පෙර ඔබගේ ගිණුමට Log වන්න. ගිණුමක් නැතිනම් ඇනවුම අතරතුරදීම නව ගිණුමක් සාදා ගන්න.
5. එහි ඇති තොරතුරු පුරවා අවසානයේ I’m not a robot තහවුරු කිරීම සිදුකර PLACE ORDER ක්ලික් කරන්න.

එවිට ඔබගේ ඇණවුම සම්පුර්ණයි.

  • ඉල්ලු පුවත්පත් කලාපය, ගිණුම් අංකය හා ඔබගේ ඇනවුම් අංකය ඔබට පෙන්වනවා ඇත.
  • ඔබ ලබා දුන් email ලිපිනයට ඔබගේ ඇණවුම දැනුම් දෙනු ඇත.

ගෙවීම් හා පුවත්පත ලබා ගැනීම

5. පහත දැක්වෙන ගිණුම් අංකයට මුදල් බැර කර එහි තහවුරු කිරීමේ පිටපතෙහි ඔබගේ ඇනවුම් අංකය ලියා info@sulagha.com, whatsapp, viber හෝ ඔබට පහසු ආකාරයකට 0761559178 අංකයට ලබාදෙන්න.

Rev. Kekirawe Sudassana Thero,
Peoples Bank Nittambuwa
278-2-003-0-0019447
(Call: 0761559178)

6. ගෙවීම තහවුරු කල පසු පුවත්පත Email පණිවිඩයක් මගින් ඔබට ලබා දෙනවා ඇත. සුළඟ වෙබ් අඩවියේ My Account > Downloads වෙත පිවිසීමෙන්ද අදාල පුවත්පත බාගත කරගත හැක.

ඕනෑම සහයක් සඳහා +94 76 1559178 අමතන්න.

පුවත් හා සමාජ සත්කාරයන්

පුවත් එකතුව
අනුරාධපුර මුරකඩවල වැඩිහිටියන් සඳහා ඇස්කන්නාඩි ප්‍රධානය

අනුරාධපුර මුරකඩවල වැඩිහිටියන් සඳහා ඇස්කන්නාඩි ප්‍රධානය

අනුරාධපුර මුරකඩවල වැඩිහිටියන් සඳහා නොමිලේ ඇස්කන්නාඩි ප්‍රධානය කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019 ඔක්තෝබර් මස 27 වන දින පවත්වන ලදී.

READ MORE
ගම්පහ වැඩිහිටියන් සඳහා නොමිලේ ඇස්කන්නාඩි ප්‍රධානය කිරීම

ගම්පහ වැඩිහිටියන් සඳහා නොමිලේ ඇස්කන්නාඩි ප්‍රධානය කිරීම

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටියන් සඳහා නොමිලේ ඇස්කන්නාඩි ප්‍රධානය කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019 ඔක්තෝබර් මස 15 වන දින පවත්වන ලදී.

READ MORE

එන්න. අපගේ සේවාවන් හා ඔබත් අත්වැල් බැඳ ගන්න…

ශ්‍රී ලාංකීය නාමයට යලිත් පන පොවන උතුම් කර්තව්‍යයේ අභිමානවත් කොටස්කරුවකු වන්න.